X
شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱ ۱۲
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده  
چچ
لزوم نظارت بیشتر بر وضعیت معیشت مردم :

دکتر حسین پور خبر داد :

لزوم نظارت بیشتر بر وضعیت معیشت مردم :

سالار حسین پور اضافه کرد: به حوزه بازرسی ونظارت سازمان ماموریت ویژه داده میشود با حساسیت بیشتر و با رعایت کامل قوانین نظام صنفی برفعالیت خبازان سطح استان در سه شیف کاری ، بر گران‌فروشی،کم فروشی،تعطیلی غیرمجاز وسایر تخلفات صنفی آنها دقت وحساسیت بیشتری داشته باشند وبا کسانی که تخطی نمایند اشد مجازات صنفی،کسر سهمیه وحتی ابطال پروانه کسب اعمال گردد.

در دومین جلسه شورای معاونین سازمان مطرح گردید:

لزوم نظارت بیشتر بر وضعیت معیشت مردم :

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،رئیس سازمان صمت، در دومین جلسه شورای معاونین این سازمان بر لزوم بیشتر نظارت در بحث کالاهای اساسی ومعیشت مردم تأکید کرد و گفت:
با توجه به شرایط حساس کنونی در کشور وبه تبع آن در استان ما، مسؤلیت مجموعه با توجه به رسالت ذاتی بیشتر شده و انتظار می‌رود شورای معاونین در بخش های مختلف، پاسخگوی پیش از بیش شهروندان عزیز باشند.

سالار حسین پور اضافه کرد: به حوزه بازرسی ونظارت سازمان ماموریت ویژه داده میشود با حساسیت بیشتر و با رعایت کامل قوانین نظام صنفی برفعالیت خبازان سطح استان در سه شیف کاری ، بر گران‌فروشی،کم فروشی،تعطیلی غیرمجاز وسایر تخلفات صنفی آنها دقت وحساسیت بیشتری داشته باشند وبا کسانی که تخطی نمایند اشد مجازات صنفی،کسر سهمیه وحتی ابطال پروانه کسب اعمال گردد.

حسین پور درپایان از اعزام تیم‌های بازرسی‌ ونظارت از مرکز استان به سایر شهرستان ها اشاره کرد و افزود:
کار بازرسی ونظارت مجموعه صمت درمرکز، شهرستان ها وحتی بخش های مختلف با هماهنگی فرمانداران،بخشداران و دهیاران ادامه خواهد داشت وبا کسانی که خدای ناکرده قصد اخلال در نظام اقتصادی ، شبکه توزیع وبازار را داشته باشند به شدت برخورد صنفی، تعزیری وحتی قضایی خواهد شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.5356012980143
Query time: 2.7979276974996